Jurij Biriulow - Rzeźba lwowska


Spis treści

Wstęp.................................................7

Rozdział I. Klasycyzm w rzeźbie lwowskiej XVIII i 1. połowy XIX w..................11


  I.1. Pierwsze XVIII-wieczne klasycyzujące powiewy.......................11
  I.2. Wczesny klasycyzm lat 1780-1790............................. 18
  I.3. Dojrzały klasycyzm w rzeźbie architektonicznej (1800-1850)................ 24
  I.4. Lwowski rezonans twórczości A. Canovy i B. Thorvaldsena..................27
  I.5. Hartmann Witwer.....................................29
  I.6. Anton Schimser......................................37
  I.7. Jan Schimser i jego uczniowie................................46
  I.8. Fryderyk Bauman.....................................53
  I.9. Paweł Eutele........................................56
  I.10. Mniej znani adepci klasycyzmu...............................60

Rozdział II. Nurt romantyczny w rzeźbie lwowskiej (1850-1870).................... 62


  II. 1. Nastroje społeczne i przemiany w sztuce..........................62
  II..2. Twórczość Pawła Eutelego po 1850 roku..........................63
  II.3. Zakład kamieniarski Leopolda Schimsera..........................67
  II.4. Lwowski okres twórczości Cypriana Godebskiego......................70
  II.5. Abel Maria Perier.....................................74
  II.6. Parys Filippi i jego krąg..................................76

Rozdział III. Rzeźba czasów historyzmu, realizmu i akademizmu (1870-1900)............. 82


  III. 1. Główne nurty artystyczne.................................82
  III.2. Lwowska teoria i krytyka rzeźby z lat 1870-1890 ...................... 83
  III.3. Późny romantyzm i realizm po 1870 roku..........................86

   a. Przejście od romantyzmu do realizmu w twórczości Kazimierza Ostrowskiego i innych plastyków z lat 1870-1880 ........................... 86
   b. Powrót nastrojów ncoromantycznych w dziełach Tadeusza Wiśniowieckiego i Stefana Jarzymowskiego................................91
   c. Tadeusz Barącz.....................................93
   d. Julian Markowski...................................98

  III.4. Mistrzowie rzeźby akademickiej, realistycznej i neobarokowej końca XIX w.........105

   a. Nurt „klasycyzującego akademizmu"..........................105
   b. Tomasz Dykas....................................107
   c. Tadeusz Błotnicki.................................. 110
   d. Antoni Popiel - twórca pomnika Mickiewicza..................... 115
   e. Piotr Wojtowicz - „lwowski Bernini"......................... 122
   f. Lwowska twórczość Stanisława Romana Lewandowskiego i innych adeptów szkoły wiedeńskiej.................................. 130
   g. Juliusz Bełtowski i snycerze 2. połowy XIX w...................... 134

  III. 5. Rzeźba architektoniczna okresu dojrzałego i późnego historyzmu............. 142

   a. Dążenie do syntezy sztuk przestrzennych w zespołach architektoniczno-plastycznych . . . 142
   b. Leonard Marconi i jego pracownia.......................... 152
   c. Inni rzeźbiarze-ornamentaliści z lat 1870-1900 .................... 161
   d. Warsztaty rzeźbiarsko-kamieniarskie.......................... 175

Rozdział IV. Rzeźba modernistyczna w latach 1900-1918...................... 183


  IV. 1. Krytyka artystyczna o nowych prądach.......................... 184
  IV.2. Stanisław Kazimierz Ostrowski - pierwszy lwowski modernista.............. 187
  IV.3. Tworzenie się nowej orientacji artystycznej w twórczości Luny Drexlerówny........ 190
  IV.4. Zygmunt Kurczyński i jego dzieła............................ 195
  IV.5. „Rodinizm", impresjonizm, secesja i symbolizm w rzeźbie samodzielnej........... 208
  IV.6. Od „realizmu akademickiego" do kierunków modernistycznych.............. 224
  IV.7. Neoklasycyzm, archaizacja i pierwsze dążenia awangardowe................ 233
  IV. 8. Rzeźba architektoniczna w latach 1900-1918....................... 237

Rozdział V. Rzeźba lwowska w czasach Drugiej Rzeczypospolitej......................250


  V.1. Dekoracja plastyczna związana z architekturą....................... 250
  V.2. Pomniki okresu międzywojennego............................ 255
  V.3. Rzeźba sepulkralna................................... 262
  V.4. Józef Starzyński i Janina Reichert-Toth - wybitni twórcy rzeźby międzywojennej...... 269
  V.5. Nurty neoklasyczne i archaizujące w rzeźbie lat 1918-1939 ................ 277
  V.6. Ekspresja wyrazu plastycznego w dziełach artystów ukraińskich.............. 281
  V.7. Awangarda rzeźbiarska................................. 287

Aneks. Rzeźba lwowska w czasie II wojny światowej......................... 292

Uwagi końcowe........................................... 298

Summary.............................................. 301

Resumee (ros.)............................................... 304

Wykaz skrótów........................................... 307

Indeks nazwisk........................................... 308

Spis ilustracji............................................ 332Powrót

Licznik